dohyo click to hear : dohyo

Dohyo click to hear : Dohyo

dohyo image

water click to hear : water

Wassertrog click to hear : Wassertrog

salt click to hear : salt

Salzkorb click to hear : Salzkorb

step click to hear : step

Stufe click to hear : Stufe

sagari click to hear : sagari

Sagari click to hear : Sagari

gyoji click to hear : gyoji

Gyoji click to hear : Gyoji

mawashi click to hear : mawashi

Mawashi click to hear : Mawashi